ลดจัดหนัก! โบโลน่าหมู หรือโบโลน่าหมูพริก 150 กรัม พิเศษ 25 บาท
23 ส.ค. 62 - 19 ก.ย. 62