ของรางวัล

เครื่องดื่มทรูคอฟฟี่หมวดกาแฟโบราณ 39 บาท
เครื่องดื่มทรูคอฟฟี่หมวดกาแฟโบราณ 39 บาท (ปกติ 70 บาท) วันนี้ – 31 ธ.ค. 63
ระยะเวลาโปรโมชั่น 13 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563