ของรางวัล

ข้าวยำไก่กรอบสไปซี่ เชสเตอร์ พิเศษ 39 บาท (ปกติ 66 บาท)
ข้าวยำไก่กรอบสไปซี่ เชสเตอร์ พิเศษ 39 บาท (ปกติ 66 บาท) วันนี้ – 30 มิ.ย. 63
ระยะเวลาโปรโมชั่น 8 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563