ของรางวัล

รับสิทธิ์ซื้อเครื่องคั้นน้ำผัก/ผลไม้แบบแยกกาก ราคาพิเศษ 940 บาท ที่ 7-Eleven จาก 24Catalog

สมาชิกต้องแจ้งรหัส 27760111 แก่พนักงานหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ 24 Catalog Call Center เพื่อรับสิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563