ของรางวัล

ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ไก่หรือหมู 1 บาทเมื่ออัปเดตข้อมูลสมาชิกครั้งแรกที่ร้านซีพีเฟรชมาร์ท
อัปเดตข้อมูลสมาชิกครั้งแรกที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ท รับสิทธิ์ซื้อไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ไก่หรือหมู 155 กรัม ในราคา 1 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น 8 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562