ของรางวัล

Pretzel Dog 1 ชิ้น (มูลค่า 59 บาท)

Pretzel Dog 1 ชิ้น (มูลค่า 59 บาท) ที่ Auntie Anne’s วันนี้ – 31 ธ.ค. 62

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562