ของรางวัล

ข้าวยำไก่กรอบสไปซี่ เชสเตอร์ พิเศษ 39 บาท (ปกติ 66 บาท)

ข้าวยำไก่กรอบสไปซี่ เชสเตอร์ พิเศษ 39 บาท (ปกติ 66 บาท) 

วันนี้ – 31 ธ.ค. 62

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 กันยายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562