ของรางวัล

รับสิทธิ์ซื้อ กระทะไฟฟ้าเอนกประสงค์ ราคาพิเศษ 350 บาท ที่เซเว่นอีเลฟเว่นจาก 24Catalog

สมาชิกต้องแจ้งรหัส 27160007 แก่พนักงานหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ 24 Catalog Call Center เพื่อรับสิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562