ของรางวัล

รับสิทธิ์ซื้อที่ทำไข่ดาวและชุดนึ่งในไมโครเวฟ ราคาพิเศษ140บาทที่เซเว่นอีเลฟเว่นจาก24Catalog

สมาชิกต้องแจ้งรหัส 27813512 แก่พนักงานหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ 24 Catalog Call Center เพื่อรับสิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562