ของรางวัล

รับสิทธิ์ซื้อเครื่องปั่น JOWSUA (คละสี)ราคาพิเศษ 470 บาท ที่เซเว่นอีเลฟเว่นจาก 24Catalog

สมาชิกต้องแจ้งรหัส 26691302 แก่พนักงานหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ 24 Catalog Call Center เพื่อรับสิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562