ของรางวัล

รับสิทธิ์ซื้อ หม้อหุงข้าว รุ่นCR-1 10T ราคาพิเศษ 330 บาท ที่เซเว่นอีเลฟเว่นจาก 24Catalog

สมาชิกต้องแจ้งรหัส 11276626 แก่พนักงานหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ 24 Catalog Call Center เพื่อรับสิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562