ของรางวัล

รับสิทธิ์ซื้อ กาน้ำชา/กาแฟ พร้อมไส้กรอง ราคาพิเศษ 120 บาท ที่เซเว่นอีเลฟเว่นจาก 24Catalog

สมาชิกต้องแจ้งรหัส 25943108 แก่พนักงานหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  หรือ 24 Catalog Call Center เพื่อรับสิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562