ของรางวัล

รับสิทธิ์ซื้อ หม้ออเนกประสงค์1.5ลิตร ราคาพิเศษ 384 บาท ที่เซเว่นอีเลฟเว่นจาก 24Catalog

สมาชิกต้องแจ้งรหัส 20977117 แก่พนักงานหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ 24 Catalog Call Center เพื่อรับสิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562