ของรางวัล

รับสิทธิ์ซื้อ ราวตากผ้าตัวที ราคาพิเศษ 250 บาท ที่เซเว่นอีเลฟเว่นจาก 24Catalog

สมาชิกต้องแจ้งรหัส 28294304 แก่พนักงานหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ 24 Catalog Call Center เพื่อรับสิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562