ของรางวัล

รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่หมวดกาแฟโบราณ1แก้วราคา39บาท

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่มียอดซื้อสินค้าร้านซีพี เฟรชมาร์ท หรือร้านเชสเตอร์ หรืออัพโหลดใบเสร็จที่มีรายการสินค้าตราซีพี 50 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562