ของรางวัล

รับสิทธิ์ซื้อกระติกน้ำแข็ง สีแดง 11 ลิตร ราคาพิเศษ 340 บาท ที่เซเว่นอีเลฟเว่นจาก 24Catalog

สมาชิกต้องแจ้งรหัส 27813905 แก่พนักงานหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ 24 Catalog Call Center เพื่อรับสิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562