ของรางวัล

ฟรี!เบอร์เกอร์โฮลวีทอกไก่สไปซี่ ตราซีพีดีไลท์ เมื่ออัพโหลดใบเสร็จสินค้าซีพี
ฟรี! เบอร์เกอร์โฮลวีทอกไก่สไปซี่ ตราซีพีดีไลท์ 1 แพ็ก ที่ 7-eleven (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) เมื่อถ่ายรูปใบเสร็จสินค้าซีพี อัพโหลดผ่าน CP Surprise App ตั้งแต่ 24 ก.พ. – 17 มี.ค. 2562
ระยะเวลาโปรโมชั่น 24 กุมภาพันธ์ 2562 - 23 มีนาคม 2562