ของรางวัล

รับสิทธิ์ซื้อ ถังขยะ 3 in 1 สีครีม ราคาพิเศษ 180 บาท ที่เซเว่นอีเลฟเว่นจาก 24Catalog

สมาชิกต้องแจ้งรหัส 65852964 แก่พนักงานหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ 24 Catalog Call Center เพื่อรับสิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561