ของรางวัล

รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่หมวดกาแฟโบราณ 1 แก้ว ราคา 39 บาท
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่มียอดซื้อสินค้าร้านซีพี เฟรชมาร์ท หรือร้านเชสเตอร์ หรืออัพโหลดใบเสร็จที่มีรายการสินค้าตราซีพี 50 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560