ของรางวัล

ฟรี! วาฟเฟิลไส้กรอกหรือวาฟเฟิลไส้กรอกชีส ตราซีพี เมื่ออัพโหลดใบเสร็จสินค้าซีพี
ฟรี! วาฟเฟิลไส้กรอกหรือวาฟเฟิลไส้กรอกชีส ตราซีพี 1 แพ็ค ที่ 7-eleven เมื่อถ่ายรูปใบเสร็จสินค้าซีพี อัพโหลดผ่าน CP Surprise App ตั้งแต่ 24 ก.ย. – 20 ต.ค. 60
ระยะเวลาโปรโมชั่น 24 กันยายน 2560 - 29 ตุลาคม 2560