ท่านสามารถสมัครสมาชิก CP Surprise ได้หลายช่องทาง

สมัครผ่านซีพีเฟรชมาร์ท
สมัครผ่าน CP Surprise Mobile App
สมัครผ่านทาง www.cpsurprise.com
ติดต่อ CPF Consumer Center 02-800-8000
ทุกวันเวลา 8:00 – 18:00 น.

หมายเหตุ: ข้อมูลในการสมัครสมาชิก ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามบัตรประชาชน
เพื่อใช้ในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ