สะสมคะแนน

ซื้อสินค้าในร้านซีพีเฟรชมาร์ท ทุกๆ 20 บาท รับ 1 Surprise

หมายเหตุ: ยกเว้นสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท์และ การชำระค่าบริการต่างๆ จะไม่นำมาคำนวณเซอร์ไพรส์

เซอร์ไพรส์แลกรับของรางวัล

สะสมครบ 100 Surprise แลกรับคูปองส่วนลด มูลค่า 10 บาท
สะสมครบ 200 Surprise แลกรับคูปองส่วนลด มูลค่า 20 บาท
สะสมครบ 500 Surprise แลกรับคูปองส่วนลด มูลค่า 50 บาท

หมายเหตุ:
  • Surprise จะหมดอายุตามรายละเอียดที่แสดงในเมนู “บัตรของฉัน” ใน CP Surprise App หรือ www.cpsurprise.com
  • มูลค่าการซื้อสินค้าในใบเสร็จ ต้องมีมูลค่ามากกว่าคูปองส่วนลดที่กดแลก
  • คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี
  • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
  • คูปองส่วนลด ไม่สามารถนำไปเป็นส่วนลดในสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท์ และการชำระค่าบริการต่างๆ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข เงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการแลกรับของรางวัล

ซืสมาชิกแลกรับของรางวัล เพียงกดรหัสแลกของรางวัล ผ่าน CP Surprise App หรือ www.cpsurprise.com บนมือถือของท่าน พร้อมแจ้งรหัสแลกของรางวัลกับพนักงานที่ร้าน โดยสามารถดาวน์โหลด CP Surprise App ผ่าน App Store หรือ Google Play